Praksa u Centru za strane jezike „Trotalenguas“

Društvo hispanista u saradnji sa Centrom za strane jezike „Trotalenguas“ raspisuje KONKURS za sticanje prakse.

go to link Društvo hispanista u saradnji sa Centrom za strane jezike „Trotalenguas“ raspisuje  KONKURS

http://doverremodeling.com/testimonials/jackie-chavez-anderson-north-olmsted-senior-center-administrator/ za sticanje prakse.

http://thermograve.co.uk/portfolio-item/clarins-factices/feed/  

„Trotalenguas“ je centar za strane jezike koji radi po najsavremenijim metodama

i u svojoj ponudi ima španski, portugalski, engleski, nema?ki, italijanski i francuski jezik.

 

Broj potrebnih praktikanata: 1

Trajanje prakse: 2 meseca (po?etak prakse 17.10.2013.)

Zaduženja: Praksa obuhvata vršenje administrativnih (pružanje informacija u vezi sa  kursevima škole i kontaktiranje polaznika mejlom i telefonom) i marketinških poslova (postavljanje i ažuriranje informacija na društvenim mrežama, osmišljavanje i sprovo?enje marketinških strategija, nalaženje i kontaktiranje potencijalnih poslovnih partnera).

Kriterijumi za odabir: Odlu?ni, ta?ni, organizovani, motivisani kandidati, voljni da u?e i da se usavršavaju.

Praktikantu se nudi: Odabrani kandidat sti?e pravo na 25% popusta na sve kurseve jezika u centru do kraja 2013. godine. Ukoliko kandidat zadovolji sve kriterijume i sve uslove centra za strane jezike „Trotalenguas“, sti?e mogu?nost zaposlenja (polovina radnog vremena).

Rok za prijavu: Poslati CV i motivaciono pismo do 15. oktobra na kontakt@drustvohispanista.rs, sa naznakom „Praksa-Trotalenguas“.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Praktikant ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke i sertifikat o obavljenoj praksi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *