Nova praksa

Nakon uspešno realizovane saradnje u proteklim semestrima, Društvo hispanista, u saradnji sa Me?unarodnom mrežom pomo?i “IAN” raspisuje novi KONKURS za volontiranje.

go to site IAN Telecentar, Edukativni odsek doma?e nevladine organizacije IAN – Me?unarodna mreža pomo?i, raspisuje konkurs za volontera. IAN Telecentar angažovan je na približavanju koncepta celoživotnog u?enja svim stanovnicima Srbije, posebno promocije digitalne pismenosti i pristupa informaciono-komunikacionim tehnologijama. IAN Telecentar je ?lan evropske mreže Telecentri Evrope i svake godine kao nacionalni koordinator za Srbiju u?estvuje u sprovo?enju evropske kampanje Onlajn nedelja sa ciljem da se promoviše koriš?enje ra?unara i Interneta u našoj zemlji. http://adkbrothersltd.com/product/francois-chidaine-touraine-rouge-2015/?add-to-cart=320  

Trajanje prakse : 1 mesec,  2-4 sata dnevno (fleksibilno) (po?etak prakse: 03.03.2014.)

Zaduženja: podrška u pripremi i realizaciji kampanje “Onlajn nedelja”, prevo?enje (sa srpskog jezika na engleski i obratno), pisanje i objavljivanje veb ?lanaka na temu koriš?enja Interneta, dobrobiti, bezbednosti dece, itd. na razli?itim portalima i društvenim medijima, kao i u?eš?e u razvijanju promotivnih materijala za kampanju.

Kriterijumi za odabir: odli?no poznavanje rada na ra?unaru, znanje engleskog jezika, veštine pismenog izražavanja, kreativnost, visoka motivacija i želja za u?enjem.

Rok za prijavu: poslati  kratak CV i motivaciono pismo do 26. februara na adresu: kontakt@drustvohispanista.rs, sa naznakom „Volontiranje-IAN“.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovom linku.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Volonteri ?e po završetku volontiranja dobiti pismo preporuke.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *