Konkurs za sticanje prakse u oblasti odnosa s javnošću

Društvo hispanista raspisuje konkurs za sticanje prakse u oblasti odnosa sa javnoš?u

http://oceanadesigns.net/granite.php Trajanje prakse: 2 meseca, od 1. aprila do 1. juna (potrebno je da praktikanti izdvoje bar sedam sati nedeljno za izvršavanje predvi?enih aktivnosti).

source link Potreban broj praktikanata: 4

http://goldenbeeltd.com/?page_id=3258 Zaduženja: administracija profila Društva hispanista i ?asopisa Refleho na društvenim mrežama  na srpskom i španskom (redovno obaveštavanje o aktivnostima svih sekcija u okviru DH, o aktuelnostima sa španskog govornog podru?ja…) pisanje newsletter-a, razvijanje strategija za on-line promotivne aktivnosti  i pove?anje komunikacije sa ?itaocima i pratiocima stranica, promocija aktivnosti i projekata DH u medijima.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost da: poha?aju 3 radionice o odnosima sa javnoš?u, steknu osnovna znanja o on-line promociji, savladaju tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, upoznaju se sa osnovama on-line komunikacije i promocije i veštinama potrebnim za dobar javni nastup.

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike i znanje španskog jezika, zainteresovanost za društvene mreže i online komunikaciju, želja za usavršavanjem, inovativnost, preuzimanje inicijative, eti?nost u timskom radu. Prethodno iskustvo nije potrebno.

Na?in prijave i rok: poslati CV i motivaciono pismo do 23. marta na mejl: prdrustvohispanista@gmail.com, sa naznakom „Prijava za praksu“.

Uslovi: biti student Katedre za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jeleni Baševi? na prdrustvohispanista@gmail.com

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, mogu postati aktivni ?lanovi tima za odnose sa javnoš?u i u?estvovati u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *