Prijave za volontere na prvoj Međunarodnoj letnjoj školi latinoameričkih studija su otvorene!

http://brash3d.com/posicionamiento-web-seo/?lang=en ObjavljenoCategoriesKulturne aktivnosti

Ako želite da pet dana provedete okruženi doma?im i stranim polaznicima i predava?ima iz ?ak devet zemalja koji ?e govoriti na temu Latinske Amerike, prijavite se za volontiranje na prvoj Me?unarodnoj letnjoj školi latinoameri?kih studija. O ?emu se radi? Prvi put u našem regionu održa?e Saznajte više…