Kontakt

Društvo hispanista
Adresa: Blagoja Parovića 25, 11000 Beograd
E-mail: kontakt@drustvohispanista.rs
Sekretarka Društva: Lana Čubrić

Upravni odbor

Predsednica Društva hispanista: Jelena Spasojević
E-mail: jelenas@drustvohispanista.rs

Potpredsednica Društva hispanista: Milica Lilić
E-mail: milical@drustvohispanista.rs

Član Upravnog odbora: Mihailo Stevanović
E-mail: mihailo@drustvohispanista.rs

Metodička sekcija

Koordinatorka: Milica Popović
E-mail: metodicka@drustvohispanista.rs

Prevodilački tim

Koordinator: Anđela Gašić
E-mail: prevodilacka@drustvohispanista.rs

Časopis Reflejo

E-mail: reflejo@drustvohispanista.rs

Platforma ¿Qué pasa?

Koordinatorka: Marija Radalj
E-mail: quepasa@drustvohispanista.rs