Kontakt

Društvo hispanista
Adresa: Blagoja Parovi?a 25, 11000 Beograd
E-mail: kontakt@drustvohispanista.rs
Sekretarka Društva: Lana ?ubri?

Upravni odbor

Predsednica Društva hispanista: Jelena Spasojevi?
E-mail: jelenas@drustvohispanista.rs

Potpredsednica Društva hispanista: Milica Lili?
E-mail: milical@drustvohispanista.rs

?lan Upravnog odbora: Mihailo Stevanovi?
E-mail: mihailo@drustvohispanista.rs

Metodi?ka sekcija

Koordinatorka: Milica Popovi?
E-mail: metodicka@drustvohispanista.rs

Prevodila?ki tim

Koordinator: An?ela Gaši?
E-mail: prevodilacka@drustvohispanista.rs

?asopis Reflejo

E-mail: reflejo@drustvohispanista.rs

Platforma ¿Qué pasa?

Koordinatorka: Marija Radalj
E-mail: quepasa@drustvohispanista.rs