O nama

Društvo hispanista je osnovano 2007. godine kao udruženje gra?ana koje okuplja studente hispanistike, diplomirane hispaniste, kao i sve one koji se na bilo koji na?in bave ovom oblaš?u.

Udruženje ima nekoliko oblasti delovanja kroz ?iji rad naši aktivni ?lanovi mogu prakti?no da primene svoja znanja i na taj na?in steknu svoja prva radna iskustva. Sastavni i stalni deo udruženja ?ine ?asopis Reflejo, zvani?na publikacija Društva hispanista, informativna platforma ¿Qué pasa?, metodi?ka sekcija i tim posve?en kulturnim aktivnostima.

Tokom dosadašnjeg rada realizovali smo raznovrsne projekte od kojih su najzna?ajniji: Hispanizacija, pri?aonicaKoliko je teško biti profesor, pozorišna predstava Neobi?ni lavirint, Balkanski hronopiji,Hispanski ponedeljak, Školica španskog jezika, Histrion – me?unarodni studentski festival na romanskim jezicima,Dani hispanizma u Beogradu, Projekat Meksi?ka avantura, mnogobrojne radionice, tribine i kulturne ve?eri. Kroz naše aktivnosti i stalni predani rad stekli smo poverenje mnogih institucija i organizacija sa kojima i dalje sara?ujemo na obostrano zadovoljstvo.

Naši osnovni ciljevi

  • Promovisanje španskog jezika i kultura svih hispanskih zemalja.
  • Uvo?enje španskog jezika u osnovne i srednje škole.
  • Pružanje mogu?nosti našim ?lanovima da usavrše svoja znanja i steknu prakti?na profesionalna iskustva.
  • Uspostavljanje i unapre?enje ukupnih društvenih, kulturnih i obrazovnih odnosa izme?u Republike Srbije i svih hispanskih zemalja.

Misija

Naša misija je da putem raznovrsnih aktivnosti i projekata podignemo svest doma?e javnosti o velikom bogatstvu hispanskih kultura, o sve ve?em politi?ko-ekonomskom uticaju hispanskih zemalja, i samim tim, o zna?aju u?enja španskog jezika koji se trenutno nalazi na drugom mestu u svetu po broju govornika.

Vizija

Srpsko društvo u kome telenovele, paelja i narko karteli nisu jedina asocijacija na Španiju i Hispansku Ameriku.

Akta Društva

Donacije

Ukoliko želite da pomognete rad Društva, više informacija o donacijama možete prona?i na ovoj stranici.