Postanite član

?lan Društva hispanista može postati svaki hispanista ili ljubitelj španskog jezika i hispanskih kultura.

Društvu hispanista možete pristupiti popunjavanjem ovog formulara. Vaše ?lanstvo u Društvu hispanista po?inje u onom trenutku kada na ra?un Društva pristigne vaša godišnja ?lanarina. Obaveštenje o ?lanstvu i elektronsku ?lansku karticu dobi?ete putem mejla najkasnije u roku od 7 dana od datuma uplate.

Godišnja ?lanarina za sve ?lanove Društva hispanista source link 500,00 dinara. ?lanarina isti?e godinu dana od datuma uplate i neophodno je obnoviti je svake naredne godine.

Uplatnicu popunite prema slede?em obrascu:

Primer pravilno popunjene uplatnice možete videti ovde:

Uplate je mogu?e izvršiti u EUR, USD, CAD i AUD. U tom slu?aju Vas molimo da nas kontaktirate mejlom na jelenas@drustvohispanista.rs.

Dobro došli u Društvo hispanista!