Saradnja sa osnovnom školom „Ratko Mitrović“

Imajući na vidu da je jedna od osnovnih ideja i ciljeva Metodičke sekcije širenje španskog jezika i kulture, naše aktivnosti usmeravali smo u najvećoj meri ka takvom ostvarenju. U skladu sa tim i sa željom da deci približimo španski jezik, kulturu i običaje, došli smo na ideju da organizujemo kreativne radionice za u osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ na Novom Beogradu. Smatramo važnim da deca koja drugačije nemaju priliku, ovako dožive španski jezik kao zanimljivu avanturu, a ne kao puko učenje.

Saradnja sa školom podrazumeva organizovanje praktičnih radionica, gde naše praktikantkinje imaju punu slobodu u odabiru tema, ideja i materijala koji će biti korišćen. Kreativnost i raznolikost, tematske radionice i časovi sa upoznavanjem jezika, jedan su jako važan deo projekta. Pored toga, cilj nam je da naredne godine, imajući u vidu uspeh koji pokazuju pozitivne reakcije dece koja su prisustvovala na radionicama, nastavimo saradnju, kao i da osmislimo dalje projekte koji će eventualno dovesti do uvođenja španskog jezika barem i kao izbornog.

Sa druge strane, drugi deo projekta tiče se studenata kojima pružamo priliku da se kroz rad sa decom upoznaju sa određenim aspektima rada u školi, a i da steknu iskustvo u predavanju/organizovanju časova i radionica. Upravo zbog nedovoljnih mogućnosti da se ovakva praksa u velikoj meri obavlja tokom studija, verujemo da su ovaj i projekat i svi projekti ove vrste koje sprovodimo, ono što je nedostajalo studentima hispanistike. Ovim putem šire svoja znanja i iskustva, stiču veštine prezentovanja i „animiranja“, što su, kada je u pitanju podučavanje dece, dva najvažnija aspekta.

Nadamo se da ćemo moći ovim tempom da nastavimo kako u školi „Ratko Mitrović“, tako i nekim drugim državnim ustanovama.