Metodička sekcija

Metodička sekcija Društva hispanista osnovana je sa ciljem promovisanja španskog jezika i hispanske kulture, unapređenja nastave španskog jezika kroz kreativne metode, kao i sa ciljem uvođenja španskog u osnovne i srednje škole.

Naša glavne aktivnosti su: kreativne radionice španskog jezika za decu koje već godinama uspešno organizujemo, osmišljavamo i realizujemo u saradnji sa osnovnim školama, muzejima i informativne i praktične radionice za studente, koje organizujemo u saradnji sa Filološkim fakultetom i kulturnim centrima. U planu je proširenje saradnje sa drugim institucijama i ustanovama sa kojima nismo sarađivali do sada, raznim igraonicama, kreativnim školama i vrtićima, školama stranih jezika sa kojima možemo uklopiti i ostvariti zajedničke ciljeve.

U planu je takođe i organizacija prakse namenjene studentima hispanistike koji žele da se usavršavaju na ovom polju.