Studentske prakse

Sekcija za studentske prakse nastala je u okviru Društva hispanista sa ciljem da pomogne studentima Katedre za iberijske studije, kao i profesorima španskog jezika i hispanskih književnosti, da se usavrše i steknu praktična iskustva. Nakon obavljene prakse, praktikanti pored bogatog iskustva dobijaju i potvrdu o završenoj praksi od svog praksodavaca.

Praktikanti su u mogućnosti da se usavrše ne samo u oblasti nastave i prevođenja, već i u oblasti novinarstva, izdavaštva, diplomatije, nevladinog sektora, itd. U prilog tome govori veliki broj zadovoljnih praktikanata – preko 100 u proteklih 9 godina, kao i veliki broj uspešno realizovanih praksi – preko 50, sa 13 praksodavaca. Samo sa Ambasadom Meksika uspešno je organizovano 10 ciklusa praksi! Poslednje tri godine fokus nam je bila organizacija praksi u okviru našeg udruženja i to se pokazalo kao veoma uspešno iskustvo, i za udruženje i za praktikante.

Često postavljena pitanja