KONKURS ZA STICANJE PRAKSE U ČASOPISU REFLEJO (REFLEHO)

Novinarska sekcija društva hispanista raspisuje konkurs za sticanje prakse u časopisu Reflejo (Refleho)

Trajanje prakse: 3 meseca, 01.04.2014. – 30.06.2014. (vreme rada fleksibilno, po dogovoru);

Potreban broj praktikanata: 3 praktikanta;

Zaduženja: istraživanje, praćenje aktuelnosti i događaja iz oblasti hispanistike, učešće u radu na terenu, pisanje izveštaja i članaka za časopis Refleho, kratkih objava za internet stranicu i socijalne medije, učestvovanje u dodatnim projektima novinarske sekcije, pružanje organizacione i administrativne podrške radu sekcije, prevođenje.

Tokom prakse kandidati imaju mogućnost: da savladaju novinarski stil pisanja, tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, intervjua, reportaža, istraživačkog rada, da intervjuišu istaknute ličnosti iz oblasti hispanizma, da razviju organizacione sposobnosti, da rade u dinamičnom i motivišućem okruženju i budu deo kreativnog tima. 

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike, sklonost ka pisanju, tačnost, preciznost, organizovanost, pouzdanost, otvorenost za promene i usavršavanje, inovativnost, preuzimanje inicijative, etičnost u timskom radu. Nije potrebno prethodno iskustvo.

Rok za prijavu: poslati CV i kratko motivaciono pismo do 25. marta na e-mail adresu novinarskadh@gmail.com, sa naznakom "Prijava na konkurs za praktikante".

Uslovi: biti student na Katedri za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i član Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste član Društva hispanista, informacije o učlanjenju možete pronaći na linku: http://www.drustvohispanista.rs/postanite_clan.htm

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove neće biti razmatrane.

Sve potrebne informacije o radu novinarske sekcije možete naći na linku: http://www.reflejo.drustvohispanista.rs

Praktikanti će po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, postaće aktivni članovi novinarske sekcije i imaće prilike da ozbiljnije učestvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima. 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *