KONKURS ZA STICANJE PRAKSE U ČASOPISU REFLEJO (REFLEHO)

Novinarska sekcija društva hispanista raspisuje konkurs za sticanje prakse u ?asopisu Reflejo (Refleho)

Trajanje prakse: 3 meseca, 01.04.2014. – 30.06.2014. (vreme rada fleksibilno, po dogovoru);

Potreban broj praktikanata: 3 praktikanta;

Zaduženja: istraživanje, pra?enje aktuelnosti i doga?aja iz oblasti hispanistike, u?eš?e u radu na terenu, pisanje izveštaja i ?lanaka za ?asopis Refleho, kratkih objava za internet stranicu i socijalne medije, u?estvovanje u dodatnim projektima novinarske sekcije, pružanje organizacione i administrativne podrške radu sekcije, prevo?enje.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost: da savladaju novinarski stil pisanja, tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, intervjua, reportaža, istraživa?kog rada, da intervjuišu istaknute li?nosti iz oblasti hispanizma, da razviju organizacione sposobnosti, da rade u dinami?nom i motivišu?em okruženju i budu deo kreativnog tima. 

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike, sklonost ka pisanju, ta?nost, preciznost, organizovanost, pouzdanost, otvorenost za promene i usavršavanje, inovativnost, preuzimanje inicijative, eti?nost u timskom radu. Nije potrebno prethodno iskustvo.

Rok za prijavu: poslati CV i kratko motivaciono pismo do 25. marta na e-mail adresu novinarskadh@gmail.com, sa naznakom "Prijava na konkurs za praktikante".

Uslovi: biti student na Katedri za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na linku: http://www.drustvohispanista.rs/postanite_clan.htm

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Sve potrebne informacije o radu novinarske sekcije možete na?i na linku: http://www.reflejo.drustvohispanista.rs

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, posta?e aktivni ?lanovi novinarske sekcije i ima?e prilike da ozbiljnije u?estvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *