Poziv za formiranje novog tima časopisa Refleho (Reflejo)

Ani Vu?kovi?, piscu, dramaturgu i novinaru na Radio Beogradu, povereno je da oformi novi tim ?asopisa Refleho

Ani je povereno da oformi redakciju koja ?e ubudu?e stvarati ovaj ?asopis, u?initi ga vidljivim onima koji do sada za njega nisu ?uli, a opravdati poverenje onih koji su ga i do sada ?itali, bilo na sajtu ili u štampanoj verziji. Ana želi da oformi redakciju sa?injenu od ljudi koje zanima istraživanje hispanske kulture, ali i ljudi koji ?e Reflehu biti posve?eni, lojalni, voljni da pišu zanimljive tekstove, rade istraživanja, intervjue, izveštaje sa doga?aja.

Traže se: novinari

Zaduženja: pisanje tekstova za ?asopis, istraživanja, intervjui, izveštaji sa doga?aja, pra?enje aktuelnosti i doga?aja iz oblasti hispanistike, postavljanje objava na socijalnim mrežama.

Uslovi: poželjno, ali ne i obavezno, znanje španskog jezika, poznavanje i zainteresovanost za hispanistiku, sklonost ka pisanju, ta?nost, preciznost, odgovornost, inovativnost, maštovitost, eti?nost u timskom radu, otvorenost za usavršavanje.

Uslov je i biti ?lan Društva hispanista. Ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete dobiti klikom na ovaj link.

Rok za prijavu: Poslati CV, kratko motivaciono pismo i kratak tekst vezan za hispansku kulturu do 20. aprila 2016. na anav@drustvohispanista.rs.

Traži se: dizajner

Zaduženja: Dizajn elektronskog i štampanog izdanja ?asopisa i prelom teksta

Uslovi: biti dizajner, poželjno sa iskustvom. Zainteresovanost i posve?enost u radu na vizuelnom rešenju ?asopisa; poželjno iskustvo rada u web prostoru.

Rok za prijavu: Poslati CV, kratko motivaciono pismo i dizajnersko rešenje do 20. aprila 2016. na anav@drustvohispanista.rs.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *