Prijave za volontere na prvoj Međunarodnoj letnjoj školi latinoameričkih studija su otvorene!

Ako želite da pet dana provedete okruženi doma?im i stranim polaznicima i predava?ima iz ?ak devet zemalja koji ?e govoriti na temu Latinske Amerike, prijavite se za volontiranje na prvoj Me?unarodnoj letnjoj školi latinoameri?kih studija.

O ?emu se radi?

Prvi put u našem regionu održa?e se letnja škola latinoameri?kih studija pod sloganom Latinska Amerika i izazovi modernog sveta. Ovaj projekat ?e za pet dana trajanja okupiti ne samo eminentne stru?njake i profesore iz devet razli?itih zemalja (Brazil, Argentina, Kostarika, Španija, Australija…), ve? i studente i mlade ljude iz Srbije i celog sveta. Više o školi pro?itajte ovde.

Volonteri ?e u okviru ovog projekta imati prilike da steknu razli?ita iskustva: osim u?estvovanja u realizaciji brojnih aktivnosti, ima?e priliku da upoznaju mlade iz zemlje i inostranstva, druže se sa njima i budu deo odre?enih edukativnih i zabavnih programa u okviru škole.

Koji su zadaci volontera?

Zaduženja volontera ?e biti podeljena na slede?e oblasti (volonteri ?e, prema željama, biti raspore?eni na jednu ili više oblasti):

  • Prevo?enje (španski, engleski, portugalski). Neformalno prevo?enje izme?u polaznika škole i predava?a, šišotaž (šaputanje) za vreme predavanja.
  • Buddy. Do?ek stranih polaznika škole, podrška svim u?esnicima i pomo? pri snalaženju po gradu.
  • Komunikacija. Priprema i slanje korisnih informacija u?esnicima i polaznicima i odgovaranje na nedoumice (pre po?etka škole); objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama (u toku trajanje škole). Obezbe?ena je priprema u vidu kratke radionice.
  • Logistika. Pomo? tokom realizacije doga?aja.

Kada?

Letnja škola ?e trajati od 20 do 24. jula 2017. godine. Volonteri ?e aktivno biti uklju?eni u periodu pre po?etka škole.

Gde?

Predavanja i radionice ?e se odvijati ?etiri dana u Beogradu i jedan dan u Novom Sadu (prevoz za volontere ?e tog dana biti obezbe?en). Neophodno je da volonteri imaju smeštaj u Beogradu za vreme trajanja škole.

Koji su uslovi?

Pored smeštaja u Beogradu, potrebno je da volonteri govore španski i/ili engleski jezik (najmanje B2 nivo za volontere-prevodioce i A2-B1 za ostale volontere).

Kako i do kada možete da se prijavite?

Za prijavu popunite slede?i formular i pošaljite CV na mejl volonteri@drustvohispanista.rs do 28. juna 2017. Obe stavke su obavezne da bi se prijava uzela u obzir.

Za sve dodatne informacije pišite nam na mejl volonteri@drustvohispanista.rs.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *